Historisk arkiv

Svar på spørsmål om UN Office for Project Services

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om rapporten fra etterforskningen av UN Office for Project Services (Unops), der Grete Faremo nylig gikk av som leder, vil bli innhentet av Utenriksdepartementet, og om den vil gjøres tilgjengelig for Stortinget.

Skriftlig spørsmål nr. 2340 (2021-2022).
Datert 14.06.2022

Fra representanten Christian Tybring-Gjedde (Frp) til utenriksministeren:
8. mai i år gikk Grete Faremo av som leder for FN-kontoret Unops (UN Office for Project Services), etter at New York Times publiserte en sak der det fremgår at Unops har tildelt store summer til en britisk forretningsmann som mistenkes for å ha misligholdt midlene. Det var en intern etterforskning av saken i FN i forkant av Faremos avgang. Vil rapporten fra etterforskningen bli innhentet av Utenriksdepartementet, og vil den gjøres tilgjengelig for Stortinget?

Utenriksministerens svar:
Fra norsk side forventer vi full åpenhet fra Unops om denne saken.

Granskingsrapporten fra FNs interne tilsynsorgan (Office of Internal Oversight Services, OIOS) bistår FNs generalsekretær med hans tilsynsansvar for FNs ressurser og ansatte. Tilsynsorganet har rapporteringsansvar direkte til generalsekretæren.

Som styremedlem av Unops mener vi at også styret bør få tilgang til rapporten. Dette har vi anmodet om, og det ble sist gjentatt 6. juni da Unops’ årsmøte ble avholdt. Foreløpig har tilbakemeldingen vært at tilsynsorganet ikke kan dele rapporten av personvernhensyn.

Vi forventer likevel full tilgang til alle fakta og informasjon om utvikling i saken, herunder tilgang til granskingsrapporten, og som et minimum, informasjon som er relevant for at Norge som styremedlem kan ivareta styrevervet i henhold til det mandatet styret er gitt.

Norge har vært en aktiv pådriver for at Unops skal følge egne interne retningslinjer og anbefalinger fra årlige revisjonsrapporter, og vi vil fortsette å følge denne prosessen i styresammenheng. Norge har være tydelige på at Unops må fortsette sitt arbeid med å styrke sin risikostyring.

På årsmøtet 6.- 10. juni ble det fattet et omfattende vedtak om krav til Unops. Disse kravene må Unops levere på til neste styremøte som finner sted i slutten av august. Innen 15. juli må også fungerende leder av Unops, Jens Wandel, fremlegge en handlingsplan med en tidsramme for oppfølging av S3i (Sustainable Infrastructure Impact Investment), programmet som nå er under etterforskning.