Historisk arkiv

Svar på spørsmål bistand til Ukraina

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) om regjeringens bidrag på to milliarder kroner til Ukraina vil komme i tillegg til allerede bevilget utviklingsbistand i 2022, eller om  regjeringen vil ta fra langsiktig bistand for å dekke inn denne ekstrabevilgningen til humanitær støtte.

Skriftlig spørsmål nr 1507 (2021-2022).
Datert 09.03.2022

Fra representanten Dag-Inge Ulstein (KrF) til utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, overført til utenriksminister Anniken Huitfeldt: 
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utviklingsministeren: Regjeringen har bevilget inntil to milliarder kroner i humanitær støtte til arbeidet i Ukraina. Det mener KrF er et viktig bidrag i dagens situasjon. Vil dette komme i tillegg til allerede bevilget utviklingsbistand i 2022, eller vil regjeringen ta fra langsiktig bistand for å dekke inn denne ekstrabevilgningen til humanitær støtte?

Utenriksministerens svar:
Den russiske krigføringen har ført til at over tre millioner har flyktet fra Ukraina. Den har store konsekvenser for sivilbefolkningen og det er store ødeleggelser på sivil infrastruktur. FN og humanitære organisasjoner rapporterer om enorme behov for humanitær bistand som mat, vann, medisiner og annet livsnødvendig utstyr.

Regjeringen har besluttet at Norge skal bidra med to milliarder kroner til Ukraina-krisen. Midlene vil gå til FN, Røde Kors-bevegelsen og de norske humanitære organisasjonene som arbeider i området. Norge bidrar også med støtte gjennom felles europeiske beredskaps- og responsmekanismer. Ytterligere humanitære bidrag til Ukraina vil avhenge av behov og hvordan situasjonen utvikler seg.

Regjeringen er svært opptatt av at den annonserte humanitære bistanden til Ukraina-krisen ikke skal gå på bekostning av andre humanitære kriser i verden og langsiktig utviklingsinnsats.

Derfor foreslår regjeringen at 1,75 milliarder kroner kommer i tillegg til dagens bistandsbudsjett. Vi vil komme tilbake til Stortinget med detaljene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.