Historisk arkiv

Svar på spørsmål om situasjonen i Xinjiang

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Guri Melby (V)  om statsråden vil kalle den kinesiske ambassadøren inn på teppet etter avsløringene i Aftenposten om de forferdelige tilstandene i konsentrasjonsleirene i Xinjiang.

Skriftlig spørsmål nr. 2189 (2021-2022).
Datert 30.05.2022

Fra representanten Guri Melby (V) til utenriksministeren:
Vil statsråden kalle den kinesiske ambassadøren inn på teppet etter avsløringene i Aftenposten om de forferdelige tilstandene i konsentrasjonsleirene i Xinjiang?

Utenriksministerens svar:
Situasjonen i Xinjiang vekker sterk bekymring. Rapporten Aftenposten omtaler inneholder informasjon og bilder knyttet til alvorlige menneskerettighetsbrudd- og overgrep mot uigurer og andre minoriteter.

Vi tar menneskerettighetssituasjonen i Kina på stort alvor og tar jevnlig opp vår bekymring i møter med kinesiske myndigheter. Dette var tema blant annet da statsminister Støre snakket med Kinas statsminister Li Keqiang i slutten av april og i mitt møte med Kinas ambassadør kort tid etter at jeg ble utenriksminister i fjor høst. Vi ga da tydelig uttrykk for vår bekymring for menneskerettighetssituasjonen, og at vi forventer at Kina opprettholder sine forpliktelser for menneskerettighetene. Vi oppfordrer kinesiske myndigheter til å respektere menneskerettighetene og stanse vilkårlig frihetsberøvelse av uigurer og andre minoriteter. Vi oppfordret også kinesiske myndigheter til å gi FNs høykommissær for menneskerettigheter fri tilgang under sin nylige reise til Kina, inkludert i Xinjiang.

I FN tar vi opp menneskerettighetssituasjonen i Kina både i nasjonale innlegg og i fellesinnlegg sammen med andre land. Dette ble sist gjort i FNs menneskerettighetsråd i mars og i FNs generalforsamling i høst. Kinesiske myndigheter er altså godt kjent med norske synspunkter på situasjonen i Xinjiang.