Historisk arkiv

Spørsmål om grunnleggende vaksinering av barn på verdensbasis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (H) Norges bidrag for å snu nedgangen i grunnleggende vaksinering av barn på Verdensbasis.

Skriftlig spørsmål nr. 2975 (2023-2024)
Datert 24.08.2023

Fra representanten Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren:

Hva gjør Norge for å bidra til å snu nedgangen i grunnleggende vaksinering av barn på verdensbasis?

Utviklingsministerens svar:

Norges bidrag til vaksinering av barn skjer først og fremst gjennom støtten vår til vaksinealliansen Gavi. Det økonomiske bidraget er på 10 050 mill. kroner samlet for Gavis strategiperiode 2021-2025. Norge er med dette den tredje største giveren til Gavis kjernefinansiering. Norge støttet i styret etableringen av programmet

«The Big Catch-up» som retter særlig innsats mot 20 land hvor tre fjerdedeler av barna som gikk glipp av vaksinering i 2021 bor. Gavi har lansert programmet sammen med blant andre alliansepartnerne Verdens helseorganisasjon og FNs barneprogram

Grunnleggende vaksinering av barn gikk i mange deler av verden ned som følge av covid-19-pandemien.  Deler av etterslepet i uvaksinerte barn er allerede hentet inn, men innhentingen er ulikt fordelt og globalt er fortsatt flere barn definert som uvaksinert enn før pandemien. Antall uvaksinerte barn falt i 2022 i alle regioner, bortsett fra i Afrika. I tillegg til negative effekter fra pandemien i Afrika, har befolkningsveksten i regionen gitt utfordringer for opprettholdelse av vaksinedekningsgrad.

Covid-19-pandemien har dessuten ytterligere svekket helsesystemene i mange fattige land. Dette har vanskeliggjort gjennomføringen av vaksinering. Regjeringen bidrar til styrking av helsesystemer i fattige land blant annet gjennom  støtten vår til vaksinealliansen Gavi, Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og Verdens helseorganisasjon.  Norge er videre medleder i «Future of Global Health Initiatives», som blant annet skal se på hvordan globale helseinstitusjoner samlet kan levere bedre på helsesystemstyrking.