Historisk arkiv

Svar på spørsmål om religiøse minoriteter i Iran

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) om forfølgelsen av Irans religiøse minoriteter.

Skriftlig spørsmål nr. 3022 (2022-2023)
Datert 28.08.2023

Fra representanten Dag-Inge Ulstein (KrF) til utenriksministeren:

Hvordan vil Norge ta opp den utålelige forfølgelsen av Irans religiøse minoriteter for å sikre dem beskyttelse og rettigheter?

Utenriksministerens svar:

Menneskerettighetssituasjonen i Iran er alvorlig. Jeg deler representantens bekymring over den systematiske forfølgelsen og trakasseringen av tros- og livssynsminoriteter i Iran. Jeg viser i denne sammenheng til mine svar på skriftlig spørsmål om Iran, nr. 2751 (2021-22) og nr. 1486 (2022-2023).

Norge er i dialog med likesinnede land om hvordan vi best kan øve press på iranske myndigheter til å respektere landets menneskerettslige forpliktelser, inkludert tros- og livssynsminoriteter.

Norge arbeider for økt internasjonal oppmerksomhet rundt situasjonen for tros – og livssynsminoriteter i Iran gjennom multilaterale kanaler, inkludert i FNs menneskerettighetsråd i Genève. Norge har i likhet med FN, lenge vært bekymret for situasjonen for baha’ier, ateister og andre tros- og livssynsminoriteter. Ivaretakelse av retten til religions- og trosfrihet for religiøse minoriteter, som baha’i og kristne konvertitter, var derfor en av Norges anbefalinger til Iran i forbindelse med den periodiske landgjennomgangen (Universal Periodic Review) av Iran i Menneskerettighetsrådet i 2019. Den neste gjennomgangen av Iran i Menneskerettighetsrådet vil finne sted i 2025.

Norge sitter også i kjernegruppen av land som forhandler i FN i New York om den årlige resolusjonen om menneskerettighetssituasjonen i Iran. I denne resolusjonen (A/RES/77/228) holder det internasjonale samfunnet Iran ansvarlig for menneskerettighetsbruddene i landet og situasjonen for tros- og livssynsminoriteter inntar en sentral plass. Resolusjonen uttrykker alvorlig bekymring for den forverrede situasjonen for tros – og livssynsminoriteter og oppfordrer Iran til å stanse trakasseringen og forfølgelsen av religiøse ledere og stanse alle former for diskriminering på grunnlag av religion. Vi vil videreføre dette viktige arbeidet som medlem av i kjernegruppen for denne FN-resolusjonen også i år.

Norge er også med i, og stiller seg bak oppfordringene fra Den internasjonale trosfrihetsalliansen til Iran om å stanse sin pågående trakassering og forfølgelse av baha’ier , og å sørge for at nasjonale lover og regler angående tros- og livssynsminoriteter er i overensstemmelse med internasjonale standarder. Som medlem i denne alliansen har Norge også uttrykt alvorlig bekymring for at intoleranse og trakassering mot kristne rundt om i verden øker og vi har oppfordret til fornyet innsats for å beskytte alle kristnes rett til tros- og livssynsfrihet.

Utenriksdepartementet har jevnlig dialog med representanter for tros- og livssynsminoriteter om disse spørsmålene. Vi vil fortsette å bruke de kanaler vi har, bilateralt og multilateralt, for å legge press på Iran til å respektere og implementere menneskerettighetene, inkludert tros– og livssynsfrihet.