Historisk arkiv

Ønsker ny kunnskap om velferdsordningene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

– For oss som skal lage politikk, og som har ansvar for å forvalte en så god ordning som sykelønnsordningen, er det viktig å vite hva vi ikke vet, sa arbeidsminister Hanne Bjurstrøm ved åpningen av dagens faglige seminar om sykefraværsutviklingen.

Det var Arbeidsdepartementet som arrangerte seminaret, som et ledd i det pågående arbeidet med å redusere sykefraværet. Seminaret samlet de sentrale aktørene i sykefraværsdiskusjonen for å gå gjennom ulike forklaringer på utviklingen i sykefraværet.

Arbeidsministerens oppfordring til forskerne var klar:
– Når jeg inviterer til konferanser som dette, når vi bevilger betydelige midler til velferdsforskning og et eget sykefraværsprogram, samt at vi har satt ned to ekspertgrupper for å se på fraværsårsaker, så uttrykker dette et stort behov for ny og solid kunnskap om velferdsordningene våre, sa Hanne Bjurstrøm i åpningstalen.

Hun la samtidig vekt på at forskningen ikke skulle løpe politikernes ærend, og slo fast at forskerne må stå fritt til selv å forfølge sine forskningsspørsmål. Men hun oppfordret samtidig forskerne til å tørre å være modige.
– Forskningen må være kritisk, og utfordre alle vedtatte sannheter. Forskningen må også gå inn i politisk og ideologisk betente spørsmål, og tørre å finne sannheter som noen kan oppleve som ubehagelige. Bare da er kunnskapen relevant. Bare da kan synsing og påstander om at ”alle vet jo at...” fortrenges av solid viten og nødvendig innsikt.

Mer informasjon: