Historisk arkiv

– Kan ikke diskriminere oss ut av finanskrisen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

– Vi må passe på at det ikke utvikler seg et todelt arbeidsliv i kjølvannet av finanskrisen, sa arbeidsminister Hanne Bjurstøm da hun talte på ILOs arbeidskonferanse i Geneve.

– Vi må passe på at det ikke utvikler seg et todelt arbeidsliv i kjølvannet av finanskrisen, sa arbeidsminister Hanne Bjurstøm da hun talte på ILOs arbeidskonferanse i Geneve. Statsråden ser med bekymring på at diskrimineringen i arbeidslivet øker internasjonalt.

Ifølge ILOs nye rapport ”Equality at Work” har diskrimineringen i det globale arbeidslivet økt som følge av finanskrisen. Rapporten avdekker også at innsatsen mot diskriminering går tilbake.

Hanne Bjurstrøm tok i sitt innlegg avstand fra tanken om at ivaretakelse av ansattes rettigheter står i motsetning til økonomisk vekst. – Den norske erfaringen er stikk motsatt. Vi har klart å forene høy sysselsetting med et anstendig arbeidsliv, sa Bjurstrøm og viste til den høye yrkesdeltakelsen blant kvinner i Norge.

– Økt behov for arbeidsinnvandring kan øke farene for et A og B lag i arbeidslivet. Det er avgjørende at vi klarer å møte framtidens arbeidskraftbehov uten at det undergraver våre arbeidslivsstandarder. Kampen mot sosial dumping handler ikke om proteksjonisme, men å skape globale standarder for et anstendig arbeidsliv, sa statsråden.

Norsk arbeidsmiljøovervåking til Geneve

Det var en stolt arbeidsminister som kunne presentere norske erfaringer med arbeidsmiljøovervåking under et arrangement på ILO-konferansen. 

– Det er bred enighet om behovet for bedre kunnskap om arbeidsmiljø og helse. Det unike med Norges system er at det gir arbeidsgivere, fagforeninger og myndigheter den samme kunnskapen. Felles kunnskap skaper bedre forhandlingsklima mellom partene og bidrar til at vi klarer å finne gode løsninger i fellesskap, sier statsråd Hanne Bjurstrøm.

Siden 2006 har Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) kartlagt arbeidsmiljøsituasjonen i Norge. Presentasjonen på ILOs arbeidskonferanse er et ledd i Norges innsats for å styrke arbeidstakerettigheter i andre land.


Fra paneldiskusjonen "Equality at work: the continuing challenge". International Labour Conference, 100th Session, juni 2011. Fra venstre: ordstyrer Jacki Davis, European Policy Centre; arbeidsminister Hanne Bjurstrøm; spesialsekretær for kvinners rettigheter, Iriny Lopes, Brasil; administrerende direktør Phil O'Reilly, Business NZ; generalsekretær Rabiatou Diallo, Conféderation Nationale des Travailleurs de Guinée, Guinea. (Foto: ILO)