Historisk arkiv

Forslag for å få flere funksjonshemmede i arbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har mottatt forslag til tiltak som skal få flere funksjonhemmede i arbeid.

I oktober 2010 satte arbeidsministeren ned to paneler som skulle gi konkrete innspill til hvordan arbeidslivet kan åpnes innenfra.

Idé- og erfaringspanelet ble ledet av tidligere LO-leder Yngve Hågensen. Thyra Kirknes, som er assisterende generalsekretær i Norges Parkinsonsforbund, ledet brukerpanelet. Panelene overrakte sine forslag til arbeidsministeren 20. januar.

Bjurstrøm er glad for jobben panelene har gjort:
– Jeg vil takke panelene for gode og varierte innspill. Jeg skal nå vurdere forslagene grundig, sier arbeidsministeren.

– Det er viktig å være åpen og tenke nytt. Jeg vil samtidig presisere at det ikke er aktuelt å øke bruken av midlertidige stillinger for funksjonshemmede generelt. Dette er mennesker som trenger stabile og trygge arbeidsforhold, sier Bjurstrøm.

– Vi må samtidig se på hvordan vi kan imøtekomme arbeidsgivernes rettmessige bekymringer for ansvaret de har for at personer med nedsatt arbeidsevne skal få prøve seg i arbeidslivet. Utvidet prøvetid og bruk av trainee-ordninger fremstår derfor som noen av flere gode forslag panelene har kommet med, sier arbeidsministeren.
 

 

Forslag til Regjeringens sysselsettingsstrategi: