Historisk arkiv

God reallønnsvekst også i 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

- 2012 ble et meget godt år for arbeidstakerne med en gjennomsnittlig reallønnsvekst på 3,2 prosent, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt i en kommentar til rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

- 2012 ble et meget godt år for arbeidstakerne med en gjennomsnittlig reallønnsvekst på 3,2 prosent, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt i en kommentar til rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

Beregningsutvalget anslår at årslønnen i fjor økte med 4 prosent i gjennomsnitt. Med 0,8 prosent prisvekst ga det en meget god reallønnsvekst i 2012. Samtidig var det god sysselsettingsvekst og en liten nedgang i arbeidsledigheten.
  
- Beregningsutvalget har levert en omfattende rapport, som viser at den gode reallønnsutviklingen fra 2011 fortsatte i 2012. Samtidig er vårt kostnadsnivå vesentlig høyere enn i våre konkurrentland. Rapporten bør gi partene et godt og omforent grunnlag for de kommende lønnsforhandlingene, sier statsråden.