Historisk arkiv

Nedgang i sykefraværet tredje kvartal på rad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

– Det er gledelig at vi i hele 2010 har sett en nedgang i sykefraværet. Nå er det avgjørende at alle parter følger opp sine IA-forpliktelser, sier konstituert arbeidsminister Rigmor Aasrud.

Sykefraværet er redusert med 9,9 prosent fra tredje kvartal 2009 til tredje kvartal i år. Tredjekvartalstallene bekrefter den kraftige nedgangen i sykefraværet.

Sykefraværet økte sterkt i andre halvdel av 2009, men har i hele 2010 hatt en markant nedgang, sammenlignet med samme kvartal året før. I tredje kvartal 2010 var sykefraværet 7,0 prosent mot 7,7 prosent i tredje kvartal 2009. Reduksjonen i sykefraværet kan i noen grad forklares med at det i fjor var mange tilfeller av svineinfluensa. I tillegg var det mange lange sykefraværstilfeller som bidro til det høye fraværet i tredje kvartal i 2009. Sykefraværet er nå tilbake på samme nivå som i tredje kvartal 2008.

Nedgangen i sykefraværet har vært bred, og fraværet har falt i alle næringer, alle aldersgrupper og for begge kjønn. Blant næringene med størst nedgang i legemeldt fravær i tredje kvartal, finner man bl.a. bygg- og anleggsvirksomhet og overnattings- og serveringsvirksomhet, dvs. næringer som i tredje kvartal 2009 var blant næringene med den sterkeste veksten i legemeldt sykefravær.

Andelen med graderte sykepengetilfeller viser fortsatt en stor økning. Andelen graderte sykepengetilfeller var 19,5 prosent i tredje kvartal 2010, mot 17,1 prosent i tredje kvartal 2009. Dette kan gi indikasjon på at det store fokuset rundt graderte sykmeldinger sist vinter har hatt effekt på sykmeldingspraksisen.

Mer informasjon:
Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2010 (nav.no)