Historisk arkiv

Internasjonal luftfart og utlendingsforskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Regjeringen åpner ikke for endring i utlendingsforskriften. – Norske flyselskap kan dermed ikke bruke personell på asiatiske lønns- og arbeidsvilkår, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt og samferdselsminister Marit Arnstad møtte pressen for å redgjøre for regjeringens beslutning. (Foto: Anita Sletten/AD)

Regjeringen åpner ikke for endring i utlendingsforskriften. – Norske flyselskap kan dermed ikke bruke personell på asiatiske lønns- og arbeidsvilkår, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Flyselskapet Norwegian ønsket å fjerne kravet om oppholdstillatelse for utenlandsk personell fra land utenfor Europa på norskregistrerte fly i internasjonal trafikk, og mener det vil gi dem likere konkurransevilkår med utenlandske flyselskap. 

– Regjeringen er opptatt av å sikre gode konkurransevilkår for norsk næringsliv og har derfor vurdert Norwegians forslag. Vi har hatt en omfattende høringsrunde.  Høringen har vist at eventuelle konsekvenser av å myke opp forskriften er svært usikre, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

– Regjeringen vil sikre arbeidstakernes vilkår og hindre sosial dumping. Gitt denne usikkerheten ønsker ikke vi at Norge skal være i forkant med noe som kan innbære at norske lønns- og arbeidsvilkår settes på spill, sier arbeidsministeren.  

Økt internasjonal konkurranse

Samferdselsdepartementet vil sette i gang en utredning som belyser de problemstillingene som følger av den økte internasjonale konkurransen.

– Regjeringen er opptatt av å ha en konkurransedyktig luftfartsnæring, både for flyvninger innenlands og utenlands. Vi ser at luftfarten er inne i en utvikling med sterk konkurranse, og det er derfor behov for en grundig gjennomgang av problemstillinger rundt utlendingsforskriften, sier samferdselsminister Marit Arnstad.