Historisk arkiv

Program for IA-konferansen 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Tid: Torsdag 3. november kl 09.00–14.30
Sted: Thon Hotell Arena, Lillestrøm

 

08:00 Registrering åpner
   

Innledning

09.00 Velkommen og praktisk informasjon ved ordstyrer Marit Christensen
09.10 Åpning ved arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm
   

Del 1 – IA-avtalens delmål 1:
Reduksjon i sykefraværet

09.20 Innledning ved Sigrun Vågeng (KS)
09.30 Kjønnsforskjeller i sykefraværet – kunnskapsstatus ved Arnstein Mykletun (UiB)
09.45 Kvinner: Yrkesdeltagelse, familieomsorg og sykefravær ved Astrid Louise Grasdal (UiB)
10.05 Partenes opplæringsprogram – presentasjon ved John G. Bernander og Margrete Martin (NHO)
10.25 Kommentar ved leder av Anders Folkestad (Unio)
   
10.35 Kaffepause
   

Del 2 – IA-avtalens delmål 2:
Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne

10.50 Innledning ved Vibeke Hammer Madsen (Hovedorganisasjonen Virke)
11.00 Regjeringens jobbstrategi for unge med nedsatt funksjonsevne ved arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm
11.20 Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne - har vi de virkemidlene som trengs? ved Rune Halvorsen (NOVA)
11.40 Bedriftseksempler
   
12.00 Lunsj
   

Del 3 – IA-avtalens delmål 3:
Økning av den reelle pensjoneringsalder 

13.00 Innledning ved Tore Eugen Kvalheim (YS)
13.10 Seniorpolitikk i staten ved fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud
13.25 Utdeling av prisen Årets seniorinitiativ 2011
13.30 Innlegg ved vinner av seniorprisen – Sånn jobber vi
13.45 Kommentar ved Knut Aarbakke (Akademikerne)
   

Avslutning

14.00 IA-avtalen i framtidens arbeidsliv ved Roar Flåthen (LO) 
14.30 Avslutning ved Lars Haukaas (Spekter)

 

  

 

Partene i arbeidslivet