Historisk arkiv

Samisk hverdagspolitikk i praksis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Statsminister Jens Stoltenberg og Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen la i dag fram stortingsmelding om samepolitikken i sametingsbygget i Karasjok.

 

 
Statsminister Jens Stoltenberg ved framleggelsen av stortingsmeldingen for Sametinget.

 

Regjeringen legger særlig vekt på ”hverdagspolitikken”, den praktiske integreringen av samiske hensyn i politikkutforming og tiltak på alle samfunnsområder og forvaltningsnivåer i stortingsmelding om samepolitikken.

– Det offentlige må bli flinkere til å møte samiske brukere i hverdagen. Dette er viktig fordi det gjelder den enkelte sames velferd og rettssikkerhet, sa statsminister Jens Stoltenberg i sin presentasjon.

 


Jens Stoltenberg og Bjarne Håkon Hanssen i samtale med Hans Haugli, en av brukerne på Karasjok Helsesenter. Foto: Hanne Klemetsen, Sagat.

 

- Karasjok helsesenter er et meget godt eksempel på hva samisk hverdagspolitikk betyr i praksis, sa statsminister Jens Stoltenberg da han og Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen besøkte Karasjok Helsesenter i dag.

De fleste av beboerne på helsesenteret snakker kun samisk.  Denne utfordringen har helsesenteret tatt på alvor, og de stiller krav til de ansattes samiskkunnskaper. Dette har ført til at alle hjelpepleiere ved helsesenteret snakker samisk, det er rekruttert samisktalende personell fra Finland, og det blir gitt språkopplæring til personell som ikke snakker samisk.