St.meld. nr. 28 (2007-2008)

Samepolitikken

Samepolitikken

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget