St.meld. nr. 28 (2007-2008)

Samepolitikken

Samepolitikken

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no