Meldinger til Stortinget

St.meld. nr. 28 (2007-2008)

Samepolitikken

Samepolitikken

Les dokumentet

Følg meldingen på Stortinget