Historisk arkiv

Samepolitikken - hovedinnhold i St.meld. nr. 28 (2007-2008)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Kortversjon av stortingsmeldingen om samepolitikken, lagt fram 30. mai 2008. Publikasjonen er på norsk, nord-, sør- og lulesamisk.

 

Hovedinnhold i St.meld. nr.28 - Samepolitikken (PDF)

Publikasjonen er på 4 språk: norsk, nord-, sør- og lulesamisk.