Historisk arkiv

Bedriftshelsetjenesten på dagsorden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen vil sende på høring forslag om å utvide plikt til bedriftshelsetjeneste til flere risikoutsatte bransjer, og å sikre kvaliteten på tjenestene gjennom en godkjenningsordning.

Regjeringen vil sende på høring forslag om å utvide plikt til bedriftshelsetjeneste til flere risikoutsatte bransjer, og å sikre kvaliteten på tjenestene gjennom en godkjenningsordning. – Disse forslagene vil innebære en revitalisering og videreutvikling av bedriftshelsetjenesten som virkemiddel for et godt og forebyggende arbeidsmiljø, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

 
Det foreslås å stille krav om bedriftshelsetjeneste i nye bransjer med høy arbeidsmiljøbelastning.

En arbeidsgruppe har nylig lagt fram forslag om hvordan bedriftshelsetjenesten kan utvikles, jf. link nedenfor. Det foreslås bl.a. å stille krav om bedriftshelsetjeneste i nye bransjer med høy arbeidsmiljøbelastning, herunder helse- og sosialsektoren, undervisning og frisørbransjen. For å sikre bedre kvalitet på bedriftshelsetjenesten og lette avgrensingen mot useriøse ordninger, foreslås det også å innføre en obligatorisk godkjenningsordning for bedriftshelsetjenester. Gjennom disse grepene vil bedriftshelsetjenesten få et ønskelig og nødvendig faglig løft

– For å oppnå det faglige løftet vi ønsker for bedriftshelsetjenesten, er det også nødvendig med en sterkere prioritering av myndighetenes tilsyn og veiledning rettet mot virksomhetenes bruk av bedriftshelsetjenesten, og tydeligere krav til arbeidsgivers bruk av tjenestene, sier statsråden.    

Departementet sender konkrete forslag til regelendinger med tilhørende konsekvensvurderinger på høring så snart som mulig på nyåret 2008. I tillegg til den ordinære høringsrunden vil partene i arbeidslivet få anledning til å komme med reaksjoner og innspill til saken gjennom diskusjoner i Arbeidstilsynets regelverksforum i høst.

Arbeidsgruppens rapport