Historisk arkiv

Småbarnforeldres rettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Ny versjon av brosjyren er utgitt i 2010. Her kan du laste ned brosjyren "Småbarnsforeldres rettigheter". Publikasjonen er også tilgjengelig på nynorsk, samisk og engelsk. For navigere deg frem til de ulike språkversjonene kan du bruke språkvelgeren øverst til høyre på denne siden.

Her kan du laste ned brosjyren "Småbarnsforeldres rettigheter". Publikasjonen er også tilgjengelig på nynorsk, samisk og engelsk. For navigere deg frem til de ulike språkversjonene kan du bruke språkvelgeren øverst til høyre på denne siden.

Småbarnforeldres rettigheter (pdf 634 Kb)