Historisk arkiv

Demensplan 2015 «Den gode dagen»

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Revidert handlingsprogram for perioden 2012–2015

I 2007 la Norge, som det første land i verden, frem en egen plan for tjenestetilbudet til mennesker som er rammet av demens. I årene fremover vet vi at det vil bli flere blant oss som rammes av sykdommen. Ny kunnskap gir oss nye muligheter som vi vil ta i bruk. Derfor har vi oppdatert Demensplan 2015 «Den gode dagen» med et revidert handlingsprogram. Planen skal sikre et godt og verdig tjenestetilbud gjennom tre hovedgrep; et styrket aktivitetstilbud på dagtid, økt kunnskap og kompetanse i omsorgstjenesten og i samfunnet ellers, og utbygging av tilrettelagte omsorgsboliger og sykehjem.

I 2007 la Norge, som det første land i verden, frem en egen plan for tjenestetilbudet til mennesker som er rammet av demens. I årene fremover vet vi at det vil bli flere blant oss som rammes av sykdommen. Ny kunnskap gir oss nye muligheter som vi vil ta i bruk. Derfor har vi oppdatert Demensplan 2015 «Den gode dagen» med et revidert handlingsprogram.

Planen skal sikre et godt og verdig tjenestetilbud gjennom tre hovedgrep; et styrket aktivitetstilbud på dagtid, økt kunnskap og kompetanse i omsorgstjenesten og i samfunnet ellers, og utbygging av tilrettelagte omsorgsboliger og sykehjem.

Last ned "Demensplan 2015 «Den gode dagen»" (pdf)