Historisk arkiv

Faktablad: NOU 2007:6 Formål for framtida

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Et offentlig utvalg ledet av viserektor Inga Bostad overrakte sin innstilling til kunnskapsminister Øystein Djupedal 8. juni 2007.

I forbindelse med overrekkelsen av NOU 2007:6 Formål for framtida ble det laget et faktablad. Klikk her for å åpne publikasjonen.