Historisk arkiv

Tilsynsdokumenter/hjelpemidler til utøvelse av kommunens tilsyn med barnehager

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet tilsynsdokumenter og eksempler på arbeidsmetoder tilknyttet veileder for tilsyn med barnehager. Dokumentene er ment å være til hjelp for kommunens utøvelse, vurdering og rapportering.

Her finner du tilsynsdokumenter tilknyttet veileder for tilsyn med barnehager. Den enkelte kommune må selv vurdere behov vedrørende tilsynsdokumentene. Dokumentene er ment å være til hjelp for kommunens utøvelse, vurdering og rapportering.

Informasjonsbrosjyrer

Eksempel på varsel om tilsyn

Eksempel på tilsynsplan

Eksempel på årsplan for tilsyn

Eksempel på rapporteringsskjema

Interkommunalt samarbeid inkludert spørsmålsguide

Myndighetskrav i lov og forskrifter som er relevant for kommunalt tilsyn med de enkelte barnehager