Historisk arkiv

Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Handlingsplan 2007 - 2010

Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise vei når de selv handler på markedet. Økt vekt på miljø, livsløpskostnader og positivt omdømme kan også bidra til en bedre og mer økonomisk effektiv offentlig sektor.

Last ned handlingsplanen i pdf. (1,5 Mb)

Last ned handlingsplanen i pdf.

T-1467 B / 2007
ISBN 978-82-457-0416-7