Historisk arkiv

Naturmangfoldloven kapittel II

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Alimnnelige bestemmelser om bærekraftig bruk - en praktisk innføring

Miljøverndepartementet har laget en veileder til naturmangfoldloven kapittel II. Veilederen gir innsikt i hvordan hensynet til naturmangfold skal vektlegges avveid mot andre samfunnsinteresser.

T-1514
ISBN 978-82-457-0460-0

Last ned veilederen. (pdf) 

Miljøverndepartementet har laget en veileder til naturmangfoldloven kapittel II. Veilederen gir innsikt i hvordan hensynet til naturmangfold skal vektlegges avveid mot andre samfunnsinteresser.

I veilederen finner du et bredt utvalg av eksempler på saker som berører naturmangfold. Veilederen omhandler naturmangfoldloven kapittel II om alminnelige bestemmelser for bærekraftig bruk.

Med naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk fikk vi for første gang retningslinjer for hvordan naturmangfold skulle beskrives og vurderes på tvers av lovverk. Naturmangfoldloven tar utgangspunkt i at all natur skal forvaltes kunnskapsbasert.

Veilederen gir en innføring i praktisk bruk av disse bestemmelsene, basert på miljøforvaltningens egen praksis. Den tar for seg hvordan miljøprinsippene skal vurderes og vektes sammen med forvaltningsmålene for økosystemer, naturtyper og arter, avveid mot andre samfunnsinteresser. Veilederen kan lastes ned som en utskriftsvennlig PDF-fil.

www.regjeringen.no/naturmangfold vil vi i tillegg ha tilgjengelig en elektronisk versjon av veilederen som skal utfylles med nye eksempelsaker etter hvert som vi får mer erfaring med bruk av loven.

Vi invitere andre forvaltningsorganer til å sende Miljøverndepartementet saker som kan være eksempler på hvordan loven brukes i de ulike sektorene. Eksemplene sendes i Word-format til postmottak@md.dep.no. Merk e-posten med ”Eksempelsak naturmangfoldloven kapittel II” i emnefeltet.

Last ned veilederen.