Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Veileder for utvalgsarbeid i staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Det er en rekke problemstillinger av praktisk og faglig karakter knyttet til arbeidet i utvalg. Denne veilederen gir råd og tips for å gjøre utvalgsarbeidet så målrettet og effektivt som mulig. Veilederen skal først og fremst være et hjelpemiddel for utvalgets leder, medlemmer og sekretariat.

Det er en rekke problemstillinger av praktisk og faglig karakter knyttet til arbeidet i utvalg. Denne veilederen gir råd og tips for å gjøre utvalgsarbeidet så målrettet og effektivt som mulig. Veilederen skal først og fremst være et hjelpemiddel for utvalgets leder, medlemmer og sekretariat.

"Veileder for utvalgsarbeid i staten" konsentrere seg hovedsakelig om statlige utvalg med ekstern deltakelse, og omhandler i hovedsak utvalg av tidsbegrenset karakter og utvalg som skal avgi en rapport eller innstilling.

Veilederen er utarbeidet av Statskonsult (Direktoratet for forvaltning og IKT) på oppdrag av Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Veileder for utvalgsarbeid i staten (PDF)