Historisk arkiv

Foreleggelse av saker for Regjeringsadvokaten (2011)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringsadvokatens arbeid består i å føre rettssaker for staten og gi juridiske råd til statlige klienter. Disse retningslinjene er veiledende for hvordan rettssaker og rådgivingssaker skal forelegges for Regjeringsadvokaten.

Regjeringsadvokatens arbeid består i å føre rettssaker for staten og gi juridiske råd til statlige klienter.

Justisdepartementet fastsatte i august 1992 retningslinjer for statens rettssaker og saker som forelegges for Regjeringsadvokaten (rundskriv G 113/92). Dette heftet er en ajourføring av retningslinjene og erstatter disse.

Retningslinjene er veiledende for hvordan rettssaker og rådgivingssaker skal forelegges for Regjeringsadvokaten. De redegjør også for rollefordelingen mellom departementene og Regjeringsadvokaten i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av hovedforhandlinger og eventuelle ankerunder. Formålet er å sikre en felles praksis og en effektiv saksavvikling i departementene og hos Regjeringsadvokaten. Vi ber derfor om at departementene legger stor vekt på å tilpasse seg anbefalingene i dette heftet.

Retningslinjene trer i kraft umiddelbart.

Heftet finnes også tilgjengelig på Regjeringsadvokatens hjemmeside.

Statsministerens kontor
Nina Frisak
regjeringsråd