Historisk arkiv

Et bedre barnevern – riktig hjelp til rett tid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

I dag legger statsråd Inga Marte Thorkildsen fram forslag til endringer i barnevernloven. Lovendringene styrker barnas posisjon. Barn skal høres og i større grad medvirke i saker som gjelder dem.

- Vi har snudd en negativ trend som har vart over mange år. Vi er midt i det største barnevernsløftet på 20 år, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.

I barnevernsløftet vil vi:

  • Sikre barns rett til å bli hørt og medvirke gjennom hele prosessen
  • Sikre et tettere samarbeid mellom stat og kommune, mellom kommuner og mellom etater
  • Sikre sterkere fagmiljøer og bedre kompetanse
  • Styrke barns rettssikkerhet 

- Vi løfter fram barna i barnevernet som selvstendige personer. De skal bli hørt og medvirke i større grad. Hensynet til barn er det viktigste, sier barneministeren. 

For tre år siden startet regjeringen barnevernsløftet som betyr bedre beskyttelse av barn gjennom flere ressurser og ny organisering. Det har blitt opprettet om lag 850 nye stillinger, og det er tilført en halv milliard øremerkede kroner.

Les hele lovproposisjonen – endringer i barnevernloven.