Historisk arkiv

Tomtefesteinstruksen grunnlovsstridig

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Høyesterett har i dag avgjort at det er grunnlovsstridig å la regjeringens tomtefesteinstruks omfatte Opplysningsvesenets fond (OVF).

Høyesterett har i dag avgjort at det er grunnlovsstridig å la regjeringens tomtefesteinstruks omfatte Opplysningsvesenets fond (OVF). Instruksen har siden årsskiftet 2009 gjort det mulig for festere av boligeiendom å løse inn tomtene eller redusere festeavgiften til en beløp betydelig under markedsverdi.

- Jeg tar dommen til etterretning. Nå vil jeg be Regjeringsadvokaten foreta en gjennomgang og vurdering av domspremissene før jeg kan komme med nærmere kommentarer, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud. 

Alle pågående innløsningssaker vil bli stanset som følge av dommen, og regjeringsadvokaten vil nå foreta en gjennomgang for å vurdere hvilke konsekvenser dommen vil få for de som allerede har løst inn tomtene eller fått nedsatt festeavgift.

Dommen ble avsagt av Høyesterett i plenum og ble støttet av ni dommere. Fire dommere dissenterte og kom til at instruksen ikke var i strid med grunnloven.

Les hele dommen på nettsidene til Norges Høyesterett.