Historisk arkiv

Gir 750.000 til dataprosjekt for innvandrerkvinner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Under konferansen ”Lysere fremtid for Oslos minoriteter” ga fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys beskjed om at hun har bevilget 750.000 kroner til et dataprosjekt der målgruppen er kvinner med minoritetsbakgrunn.

Det er Oslo kommunes enhet for mangfold og integrering  som har søkt om midler til prosjekt: ”D@mer og d@ta - en satsing for fr@amtida”. I søknaden skriver kommunen blant annet:

”Av kvinner med ikke-vestlig bakgrunn i Norge er nesten halvparten bosatt i Oslo og Akershus. Kvinnene har lavere arbeidsdeltakelse og lavere inntekter. Mange mangler grunnleggende ferdigheter for å kunne møte samfunnets økende og varierte krav, tilpasse seg raske endringer i samfunnet og være kvalifisert nok til å kunne tilpasse seg i det som til tider er en veldig krevende rolle både som forelder, arbeidssøker/arbeidstaker. Når for eksempel valgdetagelse er lav blant kvinner med minoritetsbakgrunn er dette noe som bør være en indikasjon på deres (manglende) samfunnsdeltagelse.”

I sitt innlegg på konferansen kommenterte statsråd Grande Røys søknaden på denne måten:

- En bedre utfordring enn dette kunne vi ikke fått. Og vi kan ikke bidra til dette arbeidet bedre enn ved å gi støtte til prosjektet. Men vi vil ikke bare støtte prosjektet, vi kommer til å følge tett med hva de gjør og hvilke resultater som kommer ut av dette viktige arbeidet. Vi håper og tror vi kan lære mye av dere, sa statsråden før hun ønsket lykke til med arbeidet og overbrakte brevet med tildeling av pengene.

Statsråden var invitert til å holde åpningsforedraget på konferansen og fokuserte i sitt innlegg på hvor viktig digital inkludering er i dagens samfunn.

- Vår utfordring er knyttet til å få alle med. Derfor har vi støttet seniornett som gir dataopplæring for eldre. Derfor støtter vi dette prosjektet i Oslo. Det å beherske IKT-teknologien og kunne følge med på Internett er helt avgjørende i dagens samfunn. Det handler blant annet om å ha dialog med offentlig sektor enten det er levering av selvangivelsen eller andre selvbetjente løsninger som det bare blir mer og mer av. Men det er også viktig i forhold til å kunne følge opp barna i deres skolegang, fritid og rett og slett forstå hva de unge holder på med. Det å beherske IKT er helt avgjørende for å fungere i arbeidslivet. Alle må kunne data for å få en jobb. I dag går vi glipp av en viktig ressurs når innvandrerkvinner i for liten grad er med i den digitale hverdagen. Derfor må vi sørge for at alle har tilgang til IKT og kompetanse til å bruke de mulighetene det gir oss, sa Heidi Grande Røys.

Statsrådens åpningsforedrag