Historisk arkiv

Alle skal ha lik tilgang til offentlig informasjon:

Åpne dokumentstandarder blir obligatoriske i staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Regjeringen har vedtatt at all informasjon på statlige nettsider skal være tilgjengelig i de åpne dokumentformatene HTML, PDF eller ODF. Tiden hvor man fant offentlige dokumenter kun tilgjengelig i Microsofts Word-format vil med det gå mot slutten.

- Alle skal ha lik tilgang til offentlig informasjon. Fra 2009 vil innbyggerne kunne velge hvilken programvare de vil bruke for å få tilgang til offentlig informasjon. Regjeringens beslutning vil også bedre konkurransen mellom leverandører av programvare, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Dette er regjeringens vedtak:

  • HTML skal være primærformatet for publisering av offentlig informasjon på Internett.
  • PDF (1.4 eller nyere eller PDF/A - ISO 19005-1) er obligatorisk i tilfeller hvor man ønsker å bevare opprinnelig utseende på et dokument.
  • ODF (ISO/IEC 26300) skal anvendes til å publisere dokumenter som skal kunne endres etter at du har lastet det ned, for eksempel skjemaer som skal fylles ut av brukeren.

- Norge har tidligere manglet en politikk på programvareområdet. Dette gjør vi nå noe med.  Denne regjeringen har bestemt at IT-utviklingen i offentlig sektor skal basere seg på åpne standarder. Vi vil i fremtiden ikke akseptere at statlige virksomheter låser brukere av offentlig informasjon til lukkede formater, sier Grande Røys.

Kravene vil tre i kraft 1. januar 2009 for statlige virksomheter. Fornyingsdepartementet setter nå i gang et forskriftsarbeid som skal gjøre kravet obligatorisk også for kommunale virksomheter. Regjeringen tar sikte på å gjøre forskriften gjeldende fra 1. januar 2009.

Vedtaket hindrer ikke offentlige etater og virksomheter i å publisere i andre dokumentformater utover HTML, så lenge dokumentene også er publisert i et av de obligatoriske formatene ODF eller PDF. Offentlige virksomheter vil ha tiden fram til 2014 til å endre allerede publiserte dokumenter slik at de følger kravene.

Heidi Grande Røys mener etater og kommuner også bør være i stand til å motta dokumenter på disse formatene fra brukere og samarbeidspartnerne sine. - Dette er første steg i standardisering av dokumentformater. Vi vil også vurdere formater for dokumentutveksling med offentlig sektor og formater for utveksling av dokumenter internt i offentlig sektor, sier Grande Røys.