Forsiden

Historisk arkiv

MinSide blir fri programvare

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Norge.no planlegger å frigi kildekoden for portaldelen av Minside. Dette vil gjøre det mulig for andre utviklingsprosjekter å benytte deler av løsningen i utviklingen av andre portaler.

Norge.no planlegger å frigi kildekoden for portaldelen av Minside. Dette vil gjøre det mulig for andre utviklingsprosjekter å benytte deler av løsningen i utviklingen av andre portaler. Det vil også kunne bidra til felles standarder for utveksling og presentasjon av digitale tjenester i det offentlige. Det kan også tenkes andre prosjekter i fremtiden vil utvikle funksjonalitet som Minside-prosjektet kan ta i bruk.

- Jeg er opptatt av gjenbruk av offentlige IT-løsninger for å utnytte ressursene på en mest mulig effektiv måte, sier Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys. – Derfor er det er positivt at Norge.no nå planlegger å frigi kildekoden for Minside, noe som kan åpne for at deler av løsningen kan nyttiggjøres av andre.

Fri programvare er programvare som tilbys under spesielle lisensvilkår. Brukeren får anledning til å lese kildekoden i et leselig programmeringsspråk, og rett til å endre eller videreutvikle programvaren.

Norge.no arbeider nå med den praktiske planleggingen av prosjektet for å frigi kildekoden og avklaringer knyttet til fremdrift. Dato for frigivelse er ikke endelig satt, men Norge.no tar sikte på at dette vil skje i løpet av høsten.