Historisk arkiv

Rapporter om den svenske FRA-loven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Felles pressemelding med Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet ba i august i år Post- og teletilsynet og Datatilsynet om redegjørelser for ulike sider ved den svenske FRA-loven og dens betydning for norske borgere. Rapportene fra de to tilsynene foreligger nå.

Samferdselsdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet ba i august i år de respektive underliggende etatene, Post- og teletilsynet og Datatilsynet, om redegjørelser for ulike sider ved den svenske FRA-loven og dens betydning for norske borgere. Spørsmålet var i hvilken grad loven vil føre til registrering av innholdet i norske borgeres elektroniske kommunikasjon når den passerer grensen til Sverige.

Rapportene fra de to tilsynene foreligger nå. De viser at elektronisk kommunikasjon mellom Norge og utlandet i hovedsak krysser grensen til Sverige, og at kommunikasjonen i denne forbindelse vil kunne registreres i medhold av den svenske FRA-loven. I noen tilfeller vil elektronisk kommunikasjon mellom borgere i Norge også kunne finne veien via Sverige og følgelig bli gjenstand for mulig registrering. Det er imidlertid uklart hva som er vilkår for registrering, og hvilket omfang den vil ha.

- Disse to rapportene gir nyttig kunnskap om den svenske FRA-lovens betydning for registrering av elektronisk innhold som krysser svenskegrensen. Våre departementer vil nå gå grundig igjennom rapporten fra Post- og teletilsynet og Datatilsynet, og vil ta med redegjørelsene og vurderingene i den videre behandlingen av saken. Vi er svært opptatt av at hensynet til personvern blir ivaretatt også når folk bruker elektronisk kommunikasjon, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete og fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Til tross for utredningene som er foretatt av Post- og teletilsynet og Datatilsynet, er det fortsatt noen uavklarte spørsmål. Samferdselsdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet vil derfor følge opp saken videre og vil vurdere behovet for kontakt med svenske myndigheter.

Bilde: Fra venstre: Post- og teletilsynets direktør Willy Jensen, samferdselsminister Liv Signe Navarsete, fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys og Datatilsynets direktør Georg Apenes. Foto: FAD.
Fra venstre: Post- og teletilsynets direktør Willy Jensen, samferdselsminister Liv Signe Navarsete, fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys og Datatilsynets direktør Georg Apenes. Foto: FAD.