Historisk arkiv

Regjeringen krever miljø-handling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Staten skal nå handle miljøvennlig. Det krever Regjeringen i et brev til alle statlige virksomheter, KS, kommuner, fylkeskommuner og fylkesmennene. I brevet, som er undertegnet av de tre statsrådene Heidi Grande Røys, Erik Solheim og Magnhild Meltveit Kleppa, skisserer man også hvordan dette skal gjøres.

Staten skal nå handle miljøvennlig. Det krever Regjeringen i et brev til alle statlige virksomheter, KS, kommuner, fylkeskommuner og fylkesmennene. I brevet, som er undertegnet av de tre statsrådene Heidi Grande Røys, Erik Solheim og Magnhild Meltveit Kleppa, skisserer man også hvordan dette skal gjøres. Utgangspunktet er Regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser, som ble lagt fram juni 2007.

- Staten skal sitte i førersetet, men vi vil legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner følger opp. Forutsetningene for å lykkes med handlingsplanen er at alle virksomheter tar sin del av ansvaret, sier kommunal- og regionalminister Meltveit Kleppa.

Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for ca 300 milliarder kroner årlig. Staten alene kjøper inn for over 100 milliarder kroner.
- Dette gir oss en markedsmakt vi må bruke til å fremme miljøvennlige løsninger, en samfunnsdugnad alle offentlige virksomheter må delta i, sier fornyings- og administrasjonsminister Grande Røys.

Miljøverndepartementet har et hovedansvar for miljødelen i handlingsplanen, og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim mener miljøbevisste innkjøp ikke bare kan bli et viktig verktøy i klimapolitikken, men også være til fordel for næringslivet.
- Etterspørselen etter slike varer er sterkt voksende globalt, og miljøbevisste innkjøp i offentlig sektor kan bidra til et mer konkurransedyktig næringsliv i dette markedet, sier Solheim.

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) vil få  ansvaret for å følge opp handlingsplanen og bygger i disse dager opp en egen avdeling for å ivareta  dette.
For å gi offentlige virksomheter den hjelp de måtte trenge, skal det etableres en faglig støttetjeneste i hvert fylke/region som skal stå til rådighet for både statlige og kommunale virksomheter.

Se også: