Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007 - 2010

Regjeringen vil medvirke til at det offentlige går foran som ansvarlig forbruker og etterspør miljøvennlige varer og tjenester som er tilvirket etter høye etiske og sosiale standarder. Regjeringen legger derfor frem en treårig handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlig innkjøp.

Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelserRegjeringen innfører nå en egen miljøpolitikk for statlige innkjøp. Klima- og energitiltak blir prioritert. Statlige virksomheter med aktiviteter  som kan få betydelige miljøkonsekvenser blir også bedt om å organisere virksomheten slik at man legger systematisk og bevisst vekt på miljøhensyn.  Dette går fram av regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar som er utarbeidet av Miljøverndepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet.