Historisk arkiv

Hjelp til å slette krenkende opplysninger på Internett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Nå skal du få hjelp hvis krenkende eller sjikanerende informasjon om deg havner på Internett. Regjeringen tar i revidert nasjonalbudsjett tak i flere av Personvernkommisjonens anbefalinger, og foreslår å benytte 5,1 millioner kroner på tre prosjekter i Datatilsynets regi.

Nå skal du få hjelp hvis krenkende eller sjikanerende informasjon om deg havner på Internett. Regjeringen tar i revidert nasjonalbudsjett tak i flere av Personvernkommisjonens anbefalinger, og foreslår å benytte 5,1 millioner kroner på tre prosjekter i Datatilsynets regi. Ett av dem er hjelp til å få slettet uønskede personopplysninger på nett.

- Dette kan ramme oss alle, enten det skyldes et øyeblikks ubetenksomhet når du selv sitter foran skjermen, eller andres misbruk av Internett. Uansett må vi kunne hjelpe folk med å få krenkende personopplysninger slettet, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

Det skal startes et forsøk over to år, men hvis en slik hjelpeinstans blir vellykket vil den kunne bli permanent.

Et annet prosjekt det foreslås å bevilge penger til, er å øke kunnskapen om personvern i skolene. Det finnes en rekke personvernutfordringer i grunnskolen. Disse skal nå kartlegges. Fjernsynsovervåking og publisering av bilder av elevene er bare et par eksempler.

Det skal utarbeides informasjonsmateriell slik at skolens ansatte kan få mer kunnskap om personvern. Datatilsynet skal samarbeide med utdanningssektoren i dette arbeidet.

Undersøkelser viser at det også i næringslivet er behov for mer kunnskap om personvern og informasjonssikkerhet. Derfor skal Datatilsynet gjennomføre et prosjekt som tar sikte på å høyne bevissthetsnivået rundt dette temaet. Et mulig tiltak er å trekke inn personvernombudene som informasjonskanaler.