Historisk arkiv

Staten må slåss om arbeidstakerne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Det kan bli utfordrende for staten å skaffe seg nødvendig arbeidskraft i årene framover. Med dagens aktivitet har statsforvaltningen behov for å ansette drøye 21.000 personer hvert år i åra framover.

Det kan bli utfordrende for staten å skaffe seg nødvendig arbeidskraft i årene framover. Med dagens aktivitet har statsforvaltningen behov for å ansette drøye 21.000 personer hvert år i åra framover. Interne jobbskifter i staten står for litt mer enn halvparten av ansettelsene.

En arbeidsgruppe bestående av deltagere fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten har tatt for seg de viktigste utfordringene i arbeidsmarkedet for statsforvaltingen og kommet med forslag til tiltak. God ledelse, tilbud om faglig kompetanseoppbygging, seniorpolitikk, fleksibilitet og godt arbeidsmiljø er nøkkelbegreper. Noen av tiltakene er av overordnet karakter - andre mer lokale.

- Jeg er glad for at hovedsammenslutningene har vært med på å samarbeide om en slik rapport, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud. – På litt sikt vil det etter alt å dømme bli mangel på arbeidskraft i Norge. Samtidig vil statlige virksomheter møte stadig sterkere krav om å levere gode tjenester. Da er det viktig å jobbe sammen for å gjøre statsforvaltningen til en attraktiv arbeidsplass, sier statsråden.

Allerede for et år siden merket man at arbeidsmarkedet var stramt. Flere statlige virksomheter rapporter at det er særlig vanskelig å rekruttere medarbeidere med seniorkompetanse. Men også studenter vil være en sentral målgruppe fremover. Disse vil ofte ha andre forventninger og preferanser enn tidligere generasjoner. At arbeidsplassen har et godt omdømme, er stadig viktigere for å få de rette søkerne.

Les rapporten Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet.