Historisk arkiv

F-35-programmet – ytterligere endringer i USA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet fikk i dag en foreløpig informasjon om hvilke beslutninger som er tatt i USA i etterkant av den varslede gjennomgangen av det amerikanske kampflyprosjektet. Det er for tidlig å si noe om en eventuell konsekvens for Norges bestilling av kampfly.

I korte trekk innebærer den nye omleggingen slik vi forstår den at testprogrammene for de tre variantene av F-35 kobles fra hverandre. Videre testing av de ulike variantene skal gjennomføres uavhengig, slik at de innbyrdes ikke forsinker hverandre. Det er særlig testingen av F-35B (STOVL) som har møtt problemer i testfasen, en variant vi ikke planlegger å anskaffe.

Videre forlenges utviklingsprogrammet ytterligere noen måneder (ca 10 måneder for den varianten vi planlegger å anskaffe). Forlengelsen av utviklingsprogrammet er beregnet å koste ca 4,6 milliarder dollar mer (en kostnad som i utgangspunktet dekkes av amerikanske myndigheter). Amerikanske myndigheter planlegger dessuten å forskyve deler av bestillingen i de nærmeste årene, i forhold til sist reviderte plan.

Forsvarsdepartementet vil nå naturligvis søke detaljert informasjon knyttet til den nye omleggingen, analysere denne og vurdere eventuelle konsekvenser for den norske anskaffelsen av fly. Som regjeringen har informert Stortinget om, vil endringer i det amerikanskledete flernasjonale F-35-programmet som får konsekvenser for den norske anskaffelsen kunne påvirke tidspunkt for fremleggelse for Stortinget.

- Jeg har tidligere sagt at det alltid vil være stor usikkerhet heftet ved så store prosjekter. Jeg sender i neste uke en delegasjon på embetsnivå til USA for å få mer informasjon, og jeg vil informere Stortinget på en hensiktsmessig måte om eventuelle konsekvenser for det norske kampflyprogrammet, sier forsvarsminister Grete Faremo.