Historisk arkiv

Bidrar med offiserer til afghansk militærakademi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Norge vil bidra med to offiserer til et militærakademi i den afghanske hovedstaden Kabul fra andre halvår 2013.

Norske soldater trener afghanere (Illustrasjonsbilde, Torbjørn Kjosvold, Forsvarets mediesenter)
Norske soldater trener afghanere (Illustrasjonsbilde.Torbjørn Kjosvold, Forsvarets mediesenter)

- Etableringen av et militærakademi er et bidrag for å støtte utviklingen av den afghanske hæren, og utdanne fremtidige ledere til den. De internasjonale mentorene er et relativt lite styrkebidrag, men vil likevel bidra til verdifull heving av kompetansen til afghanske offiserer gjennom utdanning og trening over flere år, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Akademiet er et langsiktig samarbeidsprosjekt, som vil bidra til å støtte afghanerne i den viktige fasen der de tar over sikkerhetsansvaret for hele landet.
- Militærakademiet vil fremme kunnskap, etikk og verdier som er nødvendig for offiserer som skal lede afghanske styrker i fremtiden. Akademiet skal gi dem ferdigheter til å fortsette utviklingen av en kapabel og profesjonell sikkerhetsstyrke, sier Strøm-Erichsen.

Ledelse av militærakademiet, også instruktører vil være personell fra den afghanske hæren. Rollen til de internasjonale offiserene vil være avgrenset til mentorering og rådgivning, som er helt i tråd med ISAFs strategi.

Etableringen av akademiet er en sentral del av Storbritannias langsiktige innsats i Afghanistan. Også andre nasjoner deltar med offiserer. Det norske bidraget vil bestå av to offiserer for en periode på tre og et halvt år (medio 2013-16). Merkostnadene vil være ca. 900 000 NOK i 2013 og ca. 1,8 millioner NOK årlig for de neste tre årene.

De første, symbolske spadetakene for bygget blir gjort under en seremoni i Kabul onsdag 10. oktober. Bygg og andre fasiliteter vil etter planen være ferdig i midten av 2013.