Historisk arkiv

Norske styrker i Afghanistan i 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Fokus for 2013 vil være rådgivning av afghansk politi i Mazar-e Sharif og Kabul, samt hjemsending og reparering av materiell.

Fokus for 2013 vil være rådgivning av afghansk politi i Mazar-e Sharif og Kabul, samt hjemsending og reparering av materiell.

Her er en oversikt over det norske styrkebidraget til Afghanistan i 2013:

I januar 2013 vil det norske politirådgivningslaget starte sine operasjoner som rådgivere for afghansk nasjonalt politi i Mazar-e Sharif. Fra rundt juni 2013 vil de inngå i Nordic (+) Transition Support Unit (TSU).

Norske styrker viderefører sitt rådgivningsoppdrag for afghansk spesialpoliti i Kabul.

Et C130J-transportfly ble operativt for ISAF 1. oktober, for en periode på seks måneder. Perioden kan bli forlenget med tre måneder.

Fra midten av 2013 vil Norge stille med to rådgivere til et militærakademi i Kabul. Bidraget er planlagt å bestå ut 2016.

Øvrige norske styrkebidrag - stabsoffiserer i ISAFs kommandokjede, mentorer ved 209. ANA korpshovedkvarter, instruktører ved ANA utdanningsinstitusjoner - planlegges i hovedsak videreført som i 2012.

Nasjonale bidrag, som NCC (norsk kontingentsjef med stab) og Nasjonalt støtteelement (NSE) planlegges i hovedsak videreført som i 2012, men med en gradvis reduksjon av antall personell. Både NCC og NSE er stasjonert i Mazar-e Sharif. I tillegg har NSE et element i Kabul.

I snitt vil det være rundt 270 norske soldater i Afghanistan i 2013. Størrelsen på bidraget vil variere gjennom året.