Historisk arkiv

Transportflyet blir værende lenger i Afghanistan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Transportflyet som Norge bidrar med til ISAF-operasjonen blir i Afghanistan tre måneder lenger, frem til 1. juli 2013.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og forsvarssjef Harald Sunde ankom Mazar-e Sharif fra Kabul med det norske Hercules-flyet som nå forlenges med tre måneder. Her med to soldater som fulgte flyet. (Kim Gulbrandsen, Forsvaret)

Video: Forsvarsministeren og forsvarssjefen ankommer Mazar-e-Sharif

Transportflyet var operativt i Afghanistan 1. oktober 2012. Det ble i første omgang bestemt at de skulle være i landet i seks måneder, med mulighet for forlengelse i ytterligere tre. Det er nå avgjort at transportflyet, som er av typen Hercules C130J, skal delta i operasjonen frem til 1. juli 2013.

-  Transportflyet er et viktig og etterspurt bidrag til ISAF-operasjonen. Det øker kapasiteten for å flytte både personell og materiell hurtig og sikkert. Samtidig har flyet en viktig rolle i en fase der ISAF justerer seg og har transportbehov før selve hjemtransporten, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Flyet og personellet er stasjonert i Mazar-e Sharif, og bidrar til ISAF-operasjonen i hele Afghanistan – ikke bare for norske styrker.

Styrkebidrag videre
De norske styrkene i Afghanistan vil i 2013 være lokalisert to steder: Mazar- e Sharif og Kabul. Tyngdepunktet vil være i Mazar-e Sharif, der Norge blant annet vil bidra til en nordisk politiopplæringsstyrke.  Opplæringen av spesialpoliti i Kabul vil fortsette.

Her er en oversikt over hvilke styrker Norge vil ha i Afghanistan neste år:
https://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/aktuelt/nyheter/2012/norske-styrker-i-afghanistan-i-2013.html?id=704820