Historisk arkiv

Kabul: -Ser fremgang, gjenstår utfordringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen reiser fra Kabul med oppdaterte inntrykk fra sitt 11. besøk til Afghanistan. Hun har vært spent på å se utviklingen siden hun var der sist for tre år siden.

Video: Forsvarsministeren ankommer Mazar-e-Sharif med Hercules-fly.

Forsvarssjef Harald Sunde, forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen  og Afghanistans forsvarsminister Bismullah Khan Mohammadi
Forsvarssjef Harald Sunde, forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og Afghanistans forsvarsminister Bismullah Khan Mohammadi (Afghanistan, forsvarsdepartementet)

Under besøket møtte hun og forsvarssjef Harald Sunde både afghanske og norske styrker, snakket med flere ledende politikere, kvinnelige parlamentarikere og ledelsen i ISAF. -Mitt hovedinntrykk er at vi har oppnådd fremgang siden jeg var her sist. Jeg får signaler om at ting går bedre og at folk er mer optimistiske, sier Strøm-Erichsen. -Men samtidig som jeg får høre gode historier, får jeg også flere eksempler på at det gjenstår mange utfordringer. Forsvarsministeren understreker at hun velger å ta de positive signalene som kommer, men medgår at mye fortsatt gjenstår før landet er stabilt.

Møtte CRU
En av de gode historiene er Kabuls spesialpolitienhet, Crisis Response Unit (CRU), som norske spesialsoldater nå rådgir. Enhetens nye sjef, major Khoshhal Sadat lovpriste norsk innsats og fortalte at nordmennene utretter mye i samarbeid med sine afghanske kolleger. Sadat fremhevet styrkens komeptanse, effektivitet og forståelse for afghanske forhold. læres opp av norske spesialstyrker.

Sjef CRU Khoshhal Sadat, fsj Harald Sunde og forsvarsminiister Anne-Grete Strøm-Erichsen
Sjef CRU Khoshhal Sadat, forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og fsj Harald Sunde (Forsvarsdepartementet)

-Sadat var tydelig på at den norske innsatsen betyr mye for CRU sin evne til å bli enda bedre til å bidra til sikkerheten i Kabul, sier forsvarsministeren.

-De norske spesialstyrkene skal i første omgang stå ut 2013. ISAFs totale behov for 2014 er ennå ikke lagt. Så får vi vurdere en eventuell forlengelse når den tid kommer, sier Strøm-Erichsen.

Kvinner i fokus
Forsvarsministeren hadde et givende møte med to kvinnelige parlamentarikerene, Shukria Barakzai og Najia Zewari, samt kvinnesaksforkjemper Hasina Safi. -Deres historier og erfaringer gjør sterkt inntrykk på meg og er viktige, sier Strøm-Erichsen. Det må fortsatt være fokus på kvinners rolle i Afghanistan. Disse kvinnene gir ikke opp, selv om flere jenter nå går på skole, færre barn dør under oppveksten pga et bedret helsetilbud, færre mødre mister livet i barsel, og kvinners rettigheter er i positiv utvikling som følge av dette. De forteller meg at det fortsatt gjenstår mye for at kvinner på alle nivå skal oppleve positiv endring, og jeg støtter deres innbitte arbeid for å skape denne endringen, sier forsvarsministeren.

Fikk kvinnenes syn på situasjonen i Afghanistan. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og ambassadør Nils Haugstveit møtte parlamentariker Najia Zewari (t.v.), Shukria Barakzai (t.h.) og aktivist Hasina Safi (ytterst)
Fikk kvinnenes syn på situasjonen i Afghanistan. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og ambassadør Nils Haugstveit møtte parlamentariker Najia Zewari (t.v.), Shukria Barakzai (t.h.) og kvinnesaksforkjemper Hasina Safi (ytterst) (Forsvarsdepartementet)

Politiske signaler
Forsvarsministeren møtte flere politikere, blant annet forsvarsminister Bismullah Khan Mohammadi og viseinnenriksministeren. Hun ble oppdatert på oppbyggingen av afghanske sikkerhetsstyrker og det afghanske politiet, og hvilke utfordringer som gjenstår. -Jeg har også fått signaler på hvorvidt de vil være klare for å ta over fullt ansvar for sikkerheten i Afghanistan etter 2014. Mitt inntrykk er at dette er noe afghanerne ønsker sterkt, men at de også ønsker bistand med opplæring og videre rådgivning fremover, sier forsvarsministeren.

Fra v: forsvarssjef Harald Sunde, ambassadør Nils Haugstveit, forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, Natos SCR Maurits Jochems og DCOMISAF general Nick P. Carter. (Forsvarsdepartementet)
Fra v: forsvarssjef Harald Sunde, ambassadør Nils Haugstveit, forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, Natos SCR Maurits Jochems og DCOMISAF general Nick P. Carter. (Forsvarsdepartementet)

Ved ISAFs hovedkvarter i Kabul, møtte forsvarsministeren og forsvarssjefen ledelsen, representert ved Nato SCR, Maurits Jochems og DCOMISAF, general Nick P. Carter. De fikk en vurdering av sikkerhetssituasjonen generelt i Afghanistan, samt om den pågående transisjonsprosessen frem mot slutten av 2014. -Det er ingen tvil om at Aghanistan står ovenfor store utfordringer. Disse kan imidlertid ikke løses med militære midler alene, og afghanerne må selv finne afghanske løsninger på afghanske problemer. Bare en politisk løsning kan gi varig fred, og den løsningen må afghanerne finne selv. De har ennå en lang vei å gå, understreker Strøm-Erichsen.

Langsiktig partnerskap
-Jeg har nå fått en god forståelse for hvilke utfordringer de ulike aktørene ser for seg i Afghanistan fremover. Alle er enige om at fokus er å beskytte det afghanske folk, nøytralisere opprørsnettverkene, utvikle ANSF og sette dem i stand til å ta over sikkerhetsansvaret, samt støtte utviklingen av afghanske institusjoner. Valget i 2014 blir en viktig milepæl for Afghanistan, og representerer en mulighet for videre stabil samfunnsutvikling, sikkerhet og sosial utvikling, sier hun.

-Fra norsk side har det vært viktig å understreke at det fortsatt vil være et substantielt bidrag i Afghanistan fremover. Jeg har presisert at Norge vil bidra med økonomisk støtte til de afghanske sikkerhetsstyrkene (ANSF) og med sivil bistand frem til 2017. Norge er en langsiktig partner. Dette ble godt mottatt, avslutter forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.