Historisk arkiv

Bygger første norske F-35

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

- Det er historisk at byggingen av de første delene til Forsvarets nye kampfly er i gang. Dette vil tilføre Forsvaret en av de viktigste kapasitetene de trenger for å møte fremtidige utfordringer, sier statssekretær i Forsvarsdepartementet, Eirik Øwre Thorshaug.

 
Første del i produksjon - klikk bildet for å se det i full størrelse (Foto: Progressive Manufacturing Inc.)

- Det er historisk at byggingen av de første delene til Forsvarets nye kampfly er i gang. Dette vil tilføre Forsvaret en av de viktigste kapasitetene de trenger for å møte fremtidige utfordringer, sier statssekretær i Forsvarsdepartementet, Eirik Øwre Thorshaug.

Lockheed Martin bekreftet sent forrige uke overfor Kampflyprogrammet at en av deres underleverandører har begynt produksjonen av de første delene for det første norske kampflyet av typen F-35. Dette flyet er dermed i rute for leveranse i slutten av 2015 i henhold til anskaffelsesplanen.

- Det er en viktig del av Forsvarets fremtid som snart vil begynne å ta form på samlebåndet i Texas. Det er viktig at vi er i rute i forhold til fullmakten som Stortinget enstemmig har gitt både for anskaffelse av treningsfly og de første flyene i hovedanskaffelsen sier statssekretæren.

Første del ferdig produsert - klikk bildet for å se det i full størrelse (Foto: Progressive Manufacturing Inc.)

De delene som nå bygges produseres under en såkalt «forkontrakt» for deler med lang bestillingstid som Norge undertegnet i 2012. Denne kom på plass etter at daværende forsvarsminister Espen Barth-Eide i juni 2012 godkjente bestillingen av de første norske flyene. Selve sammenstillingen av flyet vil begynne tidlig neste år.

(Klikk her for å lese mer om hvordan F-35 bestilles.)

Har fått serienummeret AM-1

Statssekretæren har besøkt Lockheed Martin ved flere anledninger for å promotere norsk industri. Her intervjues han av norsk presse under et industribesøk i Texas i mars 2013.

Helt til flyet tas inn i norsk tjeneste vil det bære en betegnelse gitt av produsenten. Alle norske fly som produseres vil omtales med forbokstavene «AM» og deretter fortløpende nummerering. Det første norske flyet har derfor fått betegnelsen AM-1.

Produksjonen av F-35 skjer i tre faser. Den første fasen er komponentproduksjon, hvor de ulike underleverandørene for F-35 begynner å produsere delene som skal inn i flyet. Noen av disse skal også produseres i Norge. Den andre fasen er sammenstillingen av flyet på Lockheed Martins fabrikk i Fort Worth i Texas. Her settes de ulike delene sammen og systemene om bord integreres. Den tredje og siste fasen er testing og sertifisering som produsenten gjennomfører før flyene overleveres til norske myndigheter. Denne prosessen tar samlet litt over to år.

- Det at vi nå har kommet i gang med produksjon av flyene viser bare hvor viktig det er med forberedelsene her hjemme. Derfor fikk vi i vår fullmakt fra Stortinget til å bestille blant annet simulatorer, vedlikeholdsutstyr og til å begynne treningen av norsk personell. Regjeringen vil fortsette innsatsen for å posisjonere norsk forsvarsindustri knyttet både til produksjonen av flyene, og vedlikehold og understøttelse av flyene i Europa. Vi må være klare både i Forsvaret og industrien når de første flyene kommer til Norge, avslutter statssekretæren.

 
Les mer om hvor i F-35 denne første delen skal monteres. Klikk bildet for å se det i full størrelse. (Forsvarsdepartementet)

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakten i Forsvarsdepartementet på tlf 23096011 - fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 - endre.lunde@fd.dep.no

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35:

  • Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
  • Anskaffelsen er beregnet å koste 62,6 milliarder reelle 2013-kroner. De overordnede norske kostnadsestimatene har vært stabile siden 2008.
  • De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse skal leveres i USA i 2015 og de to siste i 2016.
  • Stortinget gav i juni 2013 regjeringen fullmakt til å bestille de seks første flyene i hovedanskaffelsen av F-35 som skal leveres i 2017.