Første norske F-35 står på egne hjul

Nådde ny produksjonsmilepæl 9. april

9. april, samme dag som 75-års markeringen for invasjonen av Norge i 1940 nådde første norske F-35 nok en milepæl i produksjonen. Flyet ble da løftet fra monteringsdokken der skroget har blitt montert, og står nå på egne hjul på produksjonslinja.

Første norske F-35 sett forfra
Her står første norske F-35 for første gang på egne hjul i Lockheed Martins fabrikk i Fort Worth, Texas. Nå skal sensorer, motor og andre systemer monteres, før coatingen legges på skroget i sommer. Foto: Lockheed Martin

- F-35 er en helt sentral del av den videre moderniseringen av Forsvaret, et viktig satsningsområde for regjeringen. Det er derfor gledelig at vi, som forventet, ser jevn fremgang i både utviklingen og produksjonen av flyene, sier statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø.

Første norske F-35 løftes ut av monteringsdokken 9. april 2015
Her løftes det første norske flyet ut av monteringsdokken 9. april 2015. Her har de ulike skrogseksjonene blitt satt sammen siden monteringen startet i januar. Foto: Lockheed Martin

Se bildene i høy oppløsning på Forsvarsdepartementets Flickr-profil.

Det første norske flyet, kjent som AM-1, skal nå få montert haleror, radar, motor og andre interne systemer, før det i sommer vil flyttes over i en malehall hvor skroget vil dekkes av en såkalt "coating" som skal bidra til lavsignaturegenskapene i flyet. Deretter skal de første bakketestene av flyet starte, før flytesting starter til høsten. Sammen med det andre norske flyet, AM-2, som nå også er i produksjon hos Lockheed Martin i Texas, skal det overdras til norske myndigheter innen utgangen av 2015.  

AM-1 på produksjonsgulvet
Her står første norske F-35 på produksjonsgulvet i Fort Worth. Nå vil flyet gradvis flyttes fremover fra stasjon til stasjon hvor ulike komponenter og deler vil monteres. Foto: Lockheed Martin

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakt i Forsvarsdepartementet på tlf 23096011 - fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 - endre.lunde@fd.dep.no.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35 (per april 2015)

  • Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
  • Anskaffelsen er beregnet å koste 67,9 milliarder reelle 2015-kroner.
  •  De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse er under bygging skal leveres i USA i 2015 mens de to siste leveres i 2016.
  • Stortinget gav i 2013 regjeringen fullmakt til å bestille de 12 første flyene i hovedanskaffelsen av F-35 som skal leveres i 2017 og 2018, fulgt av fullmakt til ytterligere seks for levering i 2019 i desember 2014. Samlet er det gitt fullmakt til anskaffelse av 22 fly, inkludert fly til treningsformål.