Historisk arkiv

Nyheter

Ønsker ny GAO-rapport om F-35 velkommen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

F-35 take off fra Luke
F-35A tar av fra Luke Air Force Base, hvor de fire første norske flyene skal ha hjemmebase. I april 2015 passerte F-35 flåten 30,000 flytimer, noe som er dobbelt så mye som på samme tidspunkt i 2014. Foto: US Air Force

Tirsdag 14. april publiserte den amerikanske riksrevisjonen GAO (Government Accountability Office) sin årlige rapport om utviklingen og produksjonen av F-35. Rapporten avdekker ingen nye feil eller mangler i flyet, men kommer med sin analyse av mulige konsekvenser av det som allerede er kjent, og anbefaler videre tiltak, noe det norske Kampflyprogrammet ønsker velkommen.

- Denne typen rapporter bidrar til å sette fokus på områder hvor produsentene og programkontoret i USA må bli bedre, både innen utvikling, produksjon og understøttelse. Vi kjenner godt til de ulike utfordringene som GAO trekker frem, og vi har kommentert mange av dem tidligere, men det er likevel positivt at GAO peker på dette og er med og holder programmet i USA i ørene, sier generalmajor Morten Klever, programdirektør i det norske Kampflyprogrammet.

Morten Klever
Generalmajor Morten Klever, programdirektør i Kampflyprogrammet Foto: Forsvarsdepartementet

GAO peker i årets rapport på det de kaller «uforutsette endringer» i programmet grunnet sprekkdannelser i et testfly, motorbrannen i fjor sommer, og utfordringer i programvareutviklingen. De trekker også frem motoren som et eksempel på noe som bidrar til at F-35 fortsatt er mer krevende å vedlikeholde enn forutsatt, og hvor det må gjøres forbedringer.

Samtidig peker rapporten også på flere områder hvor F-35 fortsetter å gjøre fremskritt. Antall endringer i designet av flyet som følge av funn i testprogrammet reduseres som forventet, og antall arbeidstimer nødvendig for å bygge hvert enkelt fly går også ned. Dette gjør at produksjonen blir mer effektiv, og at prisene gradvis reduseres år for år. Den norske programdirektøren mener dette viser at det er viktig å se hele bildet, både utfordringene, tiltakene og fremskrittene, når en evaluerer utviklingen i programmet.

- Dette er et utviklingsprogram, og da må vi være forberedt på at det kan dukke opp uforutsette ting. Det som er viktig er at programmet evner å håndtere de hendelsene som kommer på en god måte, og det har de vist at de klarer. Blant annet tok det bare 7 måneder fra motorbrannen til en løsning var på plass. Dette er svært kort tid i et program av denne størrelsen, og bidrar til vi generelt er fornøyd med fremgangen, sier Klever.

Første norske F-35 løftes ut av monteringsdokken 9. april 2015
Her løftes det første norske flyet ut av monteringsdokken 9. april 2015. Her har de ulike skrogseksjonene blitt satt sammen siden monteringen startet i januar. Foto: Lockheed Martin

Klever mener også at det er viktig at informasjonen som kommer i rapporter fra GAO ikke må sees på i isolasjon, da den naturlig nok bare presenterer et ganske avgrenset bilde av hva som skjer i programmet. Blant annet peker rapporten på et anslag på 1,7 milliarder dollar for kostnader relatert til endringer i tidligere produserte fly når nye ting oppdages i testingen, uten å presisere at dette er kostnader som er planlagt med, og som faktisk er redusert i forhold til tidligere anslag.

- Kampflyprogrammet er et svært stort og komplekst program som strekker seg over lang tid, og det kan være utfordrende å se utviklingen over tid for hvert enkelt område. Om vi kan støtte på noen måte her så gjør vi gjerne det, og svarer gjerne på spørsmål og kommenterer utviklingen. Vi er opptatt av å gi et mest mulig balansert og oppdatert bilde, og ønsker en fortsatt god dialog rundt utviklingen av F-35, sier Klever.

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakt i Forsvarsdepartementet på tlf 23096011 - fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 - endre.lunde@fd.dep.no.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35 (per april 2015)

  • Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
  • Anskaffelsen er beregnet å koste 67,9 milliarder reelle 2015-kroner.
  •  De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse er under bygging skal leveres i USA i 2015 mens de to siste leveres i 2016.
  • Stortinget gav i 2013 regjeringen fullmakt til å bestille de 12 første flyene i hovedanskaffelsen av F-35 som skal leveres i 2017 og 2018, fulgt av fullmakt til ytterligere seks for levering i 2019 i desember 2014. Samlet er det gitt fullmakt til anskaffelse av 22 fly, inkludert fly til treningsformål.