Ingen skadet i branntilløp i F-35

Ingen ble skadet da det 09:15 mandag morgen lokal tid oppstod brann i en F-35A like før avgang fra Eglin Air Force Base i Florida. Flygeren, som skulle ut på en rutinemessig treningstur, stoppet flyet på rullebanen og basens brann- og redningstjeneste kom raskt til og fikk slukket brannen.

Nestleder i det norske Kampflyprogrammet, brigader Morten Klever, sier det viktigste er at nødprosedyrene fungerte slik at flygeren kom seg trygt ut, og at redningsmannskapene fikk berget flyet. Her etterfyller en tekniker drivstoff på et fly fra samme skvadron som ulykkesflyet. (US Air Force/FD)

Ingen ble skadet da det 09:15 mandag morgen lokal tid oppstod brann i en F-35A like før avgang fra Eglin Air Force Base i Florida. Flygeren, som skulle ut på en rutinemessig treningstur, stoppet flyet på rullebanen og basens brann- og redningstjeneste kom raskt til og fikk slukket brannen.

- Det viktigste her er at nødprosedyrene har fungert slik at flygeren kunne evakuere flyet og redningsmannskapene berget flymaskinen. Nå skal en undersøkelseskommisjon avdekke hva som har forårsaket brannen og eventuellt legge frem anbefalinger for tiltak. Det er viktig at dette gjøres grundig og raskt slik at treningen mot fullt operative skvadroner kan fortsette som planlagt, sier brigader Morten Klever, som er nestleder i det norske Kampflyprogrammet.

Eglin Air Force Base er en av det amerikanske luftforsvarets største, og ligger i delstaten Florida ved kysten av Mexicogulfen, øst for New Orleans (Bilde: Google Maps/FD)

Det aktuelle flyet tilhører 33rd Fighter Wing på Eglin Air Force base som består av en F-35-skvadron fra det amerikanske luftforsvaret, en fra det amerikanske marineinfanteriet og en fra den amerikanske marinen. F-35A, som var involvert i denne hendelsen, opereres av det amerikanske luftforsvarets 58th Fighter Squadron som har totalt 26 fly av typen på Eglin. Samlet er det nå nesten 50 F-35 av alle varianter på basen, og disse står bak store deler av de over 17 000 flytimene flyet så langt har tilbakelagt i test og trening siden 2006. Klever, som både har bakgrunn som tekniker og flyger, mener at det store antallet fly og flytimer en begynner å bygge opp med F-35 gjør at sannsynligheten for hendelser forårsaket av både operative og tekniske feil øker. Dette fordi kompleksiteten i treningen øker, og pilotene vil presse maskinene opp mot yttergrensene.

- Det er alltid alvorlig når slike ting skjer, men ikke overraskende. Selv om kampfly generelt blir stadig sikrere, og en gjør sitt beste for å unngå hendelser, så må vi huske at dette er maskiner med enorme krefter som er bygget for kunne operere ved yttergrensene for hva som er teknisk mulig. Da er det alltid en viss risiko involvert, og uhell og feil kan skje med F-35 på lik linje med alle andre kampfly. Da er det viktig at det finnes gode prosedyrer og rutiner for å sikre personellet og utstyret, og for å følge opp hendelsene. Det er akkurat det vi ser her, sier Morten Klever.

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakt i Forsvarsdepartementet på tlf 23096011 - fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 - endre.lunde@fd.dep.no.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35 (per juni 2014):

  • Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
  • Anskaffelsen er beregnet å koste 64 milliarder reelle 2014-kroner. De overordnede norske kostnadsestimatene har vært stabile siden 2008.
  • De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse skal leveres i USA i 2015 og de to siste i 2016.
  • Stortinget gav 2013 regjeringen fullmakt til å bestille de 12 første flyene i hovedanskaffelsen av F-35 som skal leveres i 2017 og 2018. Samlet er det gitt fullmakt til 16 fly, inkludert fly til treningsformål.