Historisk arkiv

Foreslår forhandlingsstart om nye kampfly

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen har i dag lagt frem St.prp. nr. 36 (2008-2009) om ”Nye kampfly til Forsvaret” og foreslår at det innledes en forhandlingsprosess for anskaffelse av F-35 Lightning II Joint Strike Fighter (JSF). Planlagt innfasing er i perioden 2016 – 2020.

- Vi har gjennomført en omfattende evaluering av tilbudene fra de to kandidatene, svenske JAS Gripen NG og det amerikanske JSF. JSF viste seg til slutt som det beste alternativet for Norge, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

I proposisjonen redegjøres det nærmere for den omfattende prosessen som har vært grunnlaget for regjeringens valg, og det fremmes samtidig forslag om at det innledes en forhandlingsprosess for anskaffelse av F-35 Lightning II kampfly.

Forsvarsministeren er svært fornøyd med at de eksterne kvalitetssikrerne i sin hovedkonklusjon utrykker at ”etableringen av de samlede kravene til fremtidig kampflykapasitet og evalueringen av de aktuelle kandidatene er gjennomført på en faglig og etisk forsvarlig måte, som gir tillit til at kandidatvurderingen er i samsvar med Stortingets og regjeringens premisser”.

- Regjeringen er opptatt av at en investering i denne størrelsesorden skal gi gode muligheter for norsk industri. Vi vil derfor i det videre arbeidet ha spesielt fokus på de industrielle mulighetene, bl.a. gjennom å opprette et eget delprosjekt i departementet for nettopp denne industrioppfølgingen, sier Strøm-Erichsen.

- Jeg er svært glad for at vi herved har lagt frem for Stortinget resultatet av en meget omfattende evalueringsprosess. Siden denne regjeringen overtok har vi lagt opp til at vi skulle legge frem en proposisjon om anskaffelse av nye kampfly før jul 2008. Det løftet har vi med dette oppfylt, avslutter Strøm-Erichsen.

Les proposisjonen her: St.prp. nr. 36 (2008-2009)