Historisk arkiv

Konsesjon til å kjøpe Glitnir Bank ASA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Et konsortium av 20 banker i Sparebank 1 Gruppen har i dag fått konsesjon til å kjøpe alle aksjene i Glitnir Bank ASA. Glitnir Bank ASA er et heleid datterselskap av Glitnir Banki hf på Island.

Les konsesjonsvedtaket her