Forsiden

Historisk arkiv

Rederiskatteordningen - forskriftsbestemmelser om tilknyttet virksomhet mv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har vedtatt forskriftsbestemmelser om at selskap innenfor rederiskatteordningen kan drive virksomhet i form av strategisk og kommersiell ledelse samt daglig teknisk drift og vedlikehold og annen virksomhet med nær tilknytning til sjøtransportvirksomheten. Det er også vedtatt forskriftsbestemmelser om justering av regnskapsmessige verdier ved inntektsoppgjør etter overgangsreglene til omleggingen av rederiskatteordningen.

Les mer:
Brev med omtale av forskriften om tilknyttet virksomhet