Historisk arkiv

Finansministeren om Pensjonsfondets investeringer i konfliktområder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

- I lys av det økte konfliktnivået i de palestinske områdene vil jeg be Etikkrådet om en redegjørelse for rådets arbeid med saker knyttet til selskaper som har virksomhet i disse områdene, sier finansminister Kristin Halvorsen.

I følge de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond - Utland skal Etikkrådet blant annet tilrå uttrekk av selskaper hvor det foreligger uakseptabel risiko for medvirkning til:

  • Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene.
  • Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner.

- Investering i selskaper som medvirker til en folkerettsstridig okkupasjon eller undertrykkelse i okkuperte områder vil kunne rammes av begge disse alternativene, sier Halvorsen.

- Etikkrådet har ved flere anledninger fra 2006 og frem til sommeren 2008 vurdert mulig medvirkning til brudd på menneskerettigheter eller andre etiske normer gjennom investeringer i israelske selskaper. Det er også drøftet hvorvidt investeringer i ikke-israelske selskaper som har virksomhet i eller leverer produkter til Israel kan utgjøre slik medvirkning. Etikkrådet har hittil ikke konstatert brudd, sier finansministeren.

- Finansdepartementet foretar for tiden en gjennomgang av de etiske retningslinjene. I den sammenheng vil vi også vurdere om de etiske retningslinjene er hensiktsmessig utformet når det gjelder selskapers medvirkning til uetiske handlinger i konfliktområder. Det er her viktig å slå fast at Statens pensjonsfond - Utland ikke er ment å være noe utenrikspolitisk instrument, sier finansminister Kristin Halvorsen.