Historisk arkiv

Finansdepartementet deltar på FN-konferanse om ansvarlige investeringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

UN Global Compact Leader Summit 2010 konsentrerer seg om å understreke betydningen av samfunnsansvar og ansvarlige investeringer for å nå målsetningen om mer bærekraftige og inkluderende markeder. På møtet presenteres også nye retningslinjer for samfunnsansvar i høyrisiko- og konfliktområder. Finansdepartementet har deltatt aktivt i arbeidet med å utforme disse retningslinjene.

Ekspedisjonssjef Martin SkanckeUN Global Compact Leader Summit 2010 konsentrerer seg om å understreke betydningen av samfunnsansvar og ansvarlige investeringer for å nå målsetningen om mer bærekraftige og inkluderende markeder. På møtet presenteres også nye retningslinjer for samfunnsansvar i høyrisiko- og konfliktområder. Finansdepartementet har deltatt aktivt i arbeidet med å utforme disse retningslinjene.

Ekspedisjonssjef Martin Skancke i Finansdepartementets avdeling for formuesforvaltning deltar under årets UN Global Compact Leader Summit. Skancke deltar både som Plenary Leader og med et eget foredrag som presenterer Statens pensjonsfond og arbeidet med ansvarlige investeringer. I tillegg til disse to bidragene vil Skancke også delta i panelet på en pressekonferanse arrangert av UN Principles for Responsible Investment som ser på investorers muligheter til å påvirke selskaper til å bli mer samfunnsansvarlige.

Avdeling for formuesforvaltning har ansvaret for Finansdepartementets arbeid med Statens pensjonsfond og Statens obligasjonsfond.

Les mer om UN Global Compact Leader Summit 2010