Historisk arkiv

Oslokonferansen om finansiell kriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet og OECD var 21.-23. mars vert for en internasjonal skatte- og finanskrimkonferanse. Konferansen samlet over 150 deltakere fra industrialiserte land og utviklingsland for å diskutere hvordan man skal forbedre samarbeidet om å bekjempe finansiell kriminalitet.

Finansdepartementet og OECD var 21.-23. mars vert for en internasjonal skatte- og finanskrimkonferanse. Konferansen samlet over 150 deltakere fra industrialiserte land og utviklingsland for å diskutere hvordan man skal forbedre samarbeidet om å bekjempe finansiell kriminalitet. Temaene for konferansen var hvitvasking, skattekriminalitet, korrupsjon og organisert kriminalitet.

Les mer om resultatene av konferansen i den avsluttende redegjørelsen (pdf).