Historisk arkiv

Et selskap utelukket fra Statens pensjonsfond utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har utelukket selskapet Shikun& Binui Ltd. fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond utland (SPU).

Finansdepartementet har utelukket selskapet Shikun& Binui Ltd. fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond utland (SPU).

På bakgrunn av tilråding fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland har Finansdepartementet besluttet å utelukke selskapet Shikun & Binui Ltd. fra SPUs investeringsunivers. Selskapet er et entreprenørselskap som er involvert i oppføringen av folkerettsstridige bosettinger i Øst-Jerusalem.

Etikkrådet understreker at oppføringen av slike bosettinger på okkuperte områder representerer et brudd på IV Genève-konvensjon, konvensjonen om beskyttelse av sivile i krigstid. Formålet med IV Genève-konvensjon er å beskytte sivile i krigs- og okkupasjonsituasjoner. Utelukkelsen er basert på en vurdering av den framtidige risikoen for at selskapet medvirker til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konflikt. Finansdepartmentet har tidligere utelukket selskapene Africa Israel Investments og Danya Cebus på bakgrunn av liknende virksomhet på okkupert område. Nedsalget i selskapet er avsluttet.

SPU hadde aksjer til en verdi av om lag 8,5 millioner kroner i Shikun & Binui Ltd. 31.12.2011.

Finansdepartementets endelige beslutning om utelukkelse skjer på bakgrunn av Etikkrådets tilråding. Departementet har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i Etikrådets tilråding men finner det tilstrekkelig godtgjort at en investering i selskapet representerer en uakseptabel risiko for brudd på retningslinjene om observasjon og utelukkelse.

Les tilrådingen fra Etikkrådet
Les mer om Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland på www.etikkradet.no